De Beestenborg. Overzicht van 2017

15-03-2018 21:12

Inleiding

 

Ook in 2017 hebben de Beestenborgers niet stil gezeten. Sterker nog, vele Beestenborgers zijn op diverse manieren flink in de weer geweest om de Beestenborg te laten bestaan, leven, groeien en bloeien. We gaan diverse zaken even toelichten. 

 

Bestuur

 

Begin 2017 op de ALV verlieten bestuursleden Marco Tjassing en Esther Schutrups het bestuur. Marco coördineerde voornamelijk de dagelijkse gang van zaken en de communicatie met de vrijwilligers. Dit is bij de vorige ALV grotendeels overgenomen door Marjolein Helleman-Funhof. Ellen Schutrups was secretaris. Dit is bij de vorige ALV grotendeels  overgenomen door Herman Zeilstra. Daarnaast is bij de vorige ALV als bestuurslid aangetreden Harold de Bruin. Harold houdt zich veelal bezig met het terrein en de gebouwen van de Beestenborg. Tevens is Anna de Kruijff bij de vorige ALV  als bestuurslid aangetreden. Anna hield zich veel bezig met het ondersteunen van andere bestuursleden en mede coördineren en organiseren van plannen en evenementen en het maken van een draaiboek voor vrijwilligers. Anna heeft inmiddels het bestuur verlaten voor een mooie periode in Nieuw zeeland.

 

Voor de middel lange en lange termijn is het bestuur steeds op zoek naar versterking.

 

 

Dagelijkse gang van zaken en vrijwilligers

 

Afgelopen jaar konden we weer rekenen op onze vrijwilligers die de dieren op de Beestenborg voeren en verzorgen. Daarnaast hebben de cliënten van de Golden Raand door de week veel werkzaamheden verricht op onze kinderboerderij; variërend van het helpen bij het voeren en verzorgen van de dieren tot klussen, het schoonhouden van het terrein en de service.

 

Saskia van de Golden Raand heeft een andere uitdaging gevonden. Christina, voorheen vrijwilliger bij de Beestenborg en parttime medewerker bij De Golden Raand heeft de taken van Saskia overgenomen. Zowel onze vrijwilligers als ook de cliënten zijn blij met dit vertrouwde gezicht.

 

Sinds vorig jaar heeft de Beestenborg een vertrouwenspersoon: Jacomien Biemond. Er is een vertrouwenspersoon ingesteld voor in die gevallen waarin de samenwerking tussen een vrijwilliger en andere vrijwilligers of cliënten / beheerders van de Golden Raand niet goed verloopt en de vrijwilliger dit bovendien liever niet met het bestuur deelt. Er zijn in 2017 geen meldingen van ongewenst / ongepast gedrag via de vertrouwenspersoon binnengekomen.

 

Zoals we wel vaker hebben uitgesproken zijn wij blij met elke vrijwilliger. Tijdens de jaarlijkse barbecue wordt er door de vrijwilligers een Vrijwilliger van het jaar gekozen. In het jaar 2017 viel deze eer op Hennie Kannegieter. Bij deze willen we haar, maar ook iedere andere vrijwilliger bedanken voor de inzet.

 

Eind 2017 heeft het bestuur alle vrijwilligers kunnen belonen met een mooie sweater. Wij als bestuur zijn hier erg blij mee. Onze vrijwilligers zijn nu herkenbaarder en tevens warmer gekleed. De reacties doet ons vermoeden dat ook de vrijwilligers hier zeer blij mee zijn.

 

Terrein en gebouwen.

 

Het paardenveld, naast de paardenbak is vergroot. Dit zodat de paarden en ezels meer ruimte hebben om te grazen. Daarnaast is er achter de grote stal een extra weiland gerealiseerd. Dit voor het apart kunnen zetten van dieren. Ook zijn er nieuwe hekken bij gebouwd. Mede door het extreem natte weer laat het plaatsen van de volière /kippenhok in de grote weide nog even op zich wachten.

 

De insectentuin / moestuin is nog in ontwikkeling Toch was er al een mooie oogst. Er zijn diverse groenten en fruit geoogst. Daarnaast hebben de imkers een goed bijenseizoen gehad. De honing werd omgedoopt tot De Beestenborg-honing en werd op de kinderboerderij verkocht. Alle potjes van beide oogsten waren snel uitverkocht.

 

De boerderij zelf is in 2017 geheel voorzien van een nieuw dak. Dit was nodig vanwege verplichting op lange termijn. Eigenlijk was er alleen schade die gerepareerd moest worden, maar mede dankzij bereidwilligheid gemeente is deze compleet vervangen. Hierdoor ontstaan eindelijk weer mogelijkheden om uitbreidingsplannen te maken. Tevens zijn ook de daken aan de achterzijde van de boerderij opgeknapt.

 

Daarnaast zijn er, mede door de Golden Raand, diverse klussen aangepakt zoals het maken van verwijsborden op De Beestenborg, onderhoudsklussen en reparatieklussen.

 

Theehuis.

 

Het theehuis heeft vorig jaar ook weer een goed seizoen gehad. Ten behoeve van een makkelijke, snelle en veilige afhandeling van de verkopen is er een nieuw pin-apparaat gekocht. De ervaringen hiermee zijn voor zowel klant als ook vrijwilliger een verademing. 

 

Activiteiten

 

In 2017 hebben op de Beestenborg weer de jaarlijks terugkerende activiteiten plaatsgevonden, waaronder het Schaapscheerdersfeest, de kerstfair, NLdoet, percussie djembé workshop, de vrijwilligers-barbecue, het hooien en de minicursus lammerenwacht, die Saskia, één van de beheerders van de Golden Raand, heeft gegeven aan een aantal vrijwilligers van de Beestenborg, ter voorbereiding op de geboorte van de lammeren. Daarnaast is de ponyclub in 2017 opgestart.

 

Dieren

 

Ook dit jaar is onze veestapel goed uitgebreid. Zo zijn pony’s Bonne en Anneke aangeschaft. Daarnaast hebben we loopeenden en peking eenden er bij gekregen. Tevens is er een landgeit bij gekomen.

 

Prijs

 

In 2017 hebben we dankzij de opgave van een fan van de Beestenborg bij de actie Lidl helpt lokaal een prijs gewonnen ter waarde van € 1000.--. Hier is de Beestenborg erg blij mee. Dit geld is inmiddels besteed aan de aanschaf van twee vogelrennen. Deze zijn inmiddels op de kinderboerderij en zullen in 2018 geplaatst worden.

 

Rookbeleid.

 

Ook is vorig jaar het rookbeleid aangepast. In het kader van Groningen eerste rookvrije stad heeft de Beestenborg besloten dit doe na te streven. Dit wordt gefaseerd ingevoerd. Op de rookplek na, mag er in en op het gehele terrein van de Beestenborg niet meer gerookt worden.

 

Plannen

 

Verbouw van de edu-ruimte en keuken

We willen de edu-ruimte op een andere wijze indelen, omdat er in de huidige opstelling en indeling weinig plek is voor onze vrijwilligers (in de pauzes) en bezoekers. Een kleine verbouwing behoort tot de opties om een andere indeling te bewerkstelligen. Er is inmiddels een architect benaderd welke binnenkort met diverse bestuursleden naar de wensen en mogelijkheden gaat kijken.

 

Woord ter afsluiting

 

2017 was een jaar waarin weer veel goeds is gebeurd op de Beestenborg. De dagelijkse gang van zaken op de kinderboerderij verliep goed dankzij de inspanningen van onze vrijwilligers en het beheer van de Golden Raand. Er hebben weer leuke activiteiten plaatsgevonden en er zijn een aantal plannen waar we in het komende jaar mee aan de slag willen gaan, met een gedeeltelijk nieuw bestuur.