lid/donateur

Als publieke, niet commerciële, organisatie zijn wij geheel afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties.
Voor (minimaal) € 15,00 kun je al lid worden van vereniging Beestenborg. Je steunt u ons dan niet alleen, maar kunt dan ook op de ledenvergaderingen meebeslissen over de gang van zaken op de Beestenborg. Aanmelding kan via het aanmeldformulier.  Je ontvangt dan van ons een reactie met verdere gegevens.
 

sponsoren/subsidianten

De uitvoering van het speeltuinplan "de Beestenborg" is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Deze stichting zet zich in voor kinderen en jongeren met een handicap. De NSGK maakt het mogelijk dat zij met hun beperking gewoon kunnen spelen, leren, sporten, wonen en werken.

                                                                                                                        VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een proffesioneel netwerk.